Wydział Ruchu Drogowego KSP

Aktualności

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
STOP AGRESJI DROGOWEJ
Bezpieczny autobus

Polecamy

Ruch drogowy

 1. Komunikat dla osób ukaranych mandatem karnym (nie dotyczy mandatów nałożonych przez urzędy skarbowe, Straże Miejskie i Gminne).

  Od dnia 1 stycznia 2016 r. wpłat na pokrycie należności z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym kredytowanym lub zaocznym, nałożonym od tego dnia, należy dokonywać na rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole nr: 47101000550201609009990000. Rachunek ten jest wskazany na odcinkach A i B mandatu karnego, które przekazywane są osobom ukaranym przez funkcjonariuszy organów uprawnionych do prowadzenia postępowań mandatowych.

 2. SIERPIEŃ 2016

  W sierpniu 2016 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 125 wypadków drogowych (tj. o 50 więcej niż w sierpniu 2015 r.), w wyniku których: 4 osoby poniosły śmierć (o 2 więcej), a 149 osób doznało obrażenia ciała (więcej o 52).

 3. Stołeczni policjanci przypominają: Bądź widoczny!

  Od września ubiegłego roku pieszych poza obszarem zabudowanym, którzy poruszają się poza chodnikiem lub drogą wyłącznie dla pieszych, obowiązuje używanie elementów odblaskowych. Policjanci garnizonu stołecznego od stycznia do września 2015 roku ukarali prawie 2200 osób za niestosowanie się do tego przepisu. Najtrudniejsze jest przekonanie pieszych o ich wpływie na własne bezpieczeństwo. Dlatego policjanci m. in. pokazują różnicę pomiędzy różnymi odblaskami.

 4. Sygnalizator i strzałka kierunkowa

  Czy wszyscy kierowcy znają przepisy? Obserwując zachowania na drogach można odnieść wrażenie, że niektóre przepisy nie są znane bądź są ignorowane. Do warszawskiej „drogówki” często wpływają zgłoszenia dotyczące niestosowania się do sygnalizatora kierunkowego S-3 na skrzyżowaniu ulic Wybrzeże Gdańskie x Sanguszki. Przypominamy, że przy zielonej strzałce i strzałce kierunkowej do skręcania zabrania się zawracania.