PODSUMOWANIE 2020 r. NA DROGACH GARNIZONU STOŁECZNEGO - Aktualności - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Aktualności

PODSUMOWANIE 2020 r. NA DROGACH GARNIZONU STOŁECZNEGO

Data publikacji 04.02.2021

W 2020 roku na terenie podległym Komendzie Stołecznej Policji odnotowano 1212 wypadków drogowych. W porównaniu z rokiem 2019, kiedy to miało miejsce 1528 wypadków liczba ta spadła o 316 wypadków. W wyniku wypadków drogowych 134 osoby poniosły śmierć. Porównując rok 2019, kiedy zginęło 159 osób, nastąpił spadek o 25 osób. W wypadkach rannych zostało 1312 osób. W porównaniu do roku 2019, kiedy obrażenia odniosło 1704 osoby, liczba osób rannych zmniejszyła się o 392 osoby.

Niestety nieco gorzej sytuacja przedstawia się na ternie m. st. Warszawy. Tu co prawda odnotowano spadek ilości wypadków drogowych o 229 i osób rannych o 286 w porównaniu do roku 2019, ale niestety liczba zabitych wzrosła o 9 osób. Nadal pomimo licznych apeli ze strony Policji piesi jak i kierujący pojazdami często lekceważą przepisy ruchu drogowego co daje swoje odzwierciedlenie w statystykach.

Podsumowując 2020 rok należy przypomnieć, że wśród głównych przyczyn wypadków drogowych spowodowanych z winy kierującego na terenie Warszawy było:

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (34%),

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych (19%),

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (14%).

Jeśli zaś chodzi o wypadki drogowe spowodowane z winy pieszego głównymi przyczynami było:

- niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej (40%),

- wejście bezpośrednio przed jadący pojazd (28%),

- przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym (19%).

Niepokojącym pozostaje fakt, że pomimo licznych apeli do kierowców o zachowanie zdrowego rozsądku i jazdę z dozwoloną prędkością, co raz więcej kierujących w rażący sposób łamie przepisy ruchu drogowego. W roku 2020 na terenie podległym Komendzie Stołecznej Policji 10103 kierującym zatrzymano prawo jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h na obszarze zabudowanym. W porównaniu z rokiem 2019 liczba ta wzrosła o 385 praw jazdy.

Patrząc na dane podsumowujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym w roku 2020 apelujemy zarówno do pieszych jak i kierujących pojazdami o zadbanie o własne bezpieczeństwo, jak i innych uczestników ruch drogowego, a co za tym idzie przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.