BEZPIECZNE POWROTY Z WAKACJI - DRONY ZNOWU W AKCJI... - Aktualności - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Aktualności

BEZPIECZNE POWROTY Z WAKACJI - DRONY ZNOWU W AKCJI...

Data publikacji 27.08.2021

Bezpieczeństwo na drogach to priorytet policjantów warszawskiej „drogówki”. Szczególnie podczas tzw. długich weekendów, wakacyjnych wyjazdów czy powrotów. To czas kiedy na drogach widać wzmożony ruch pojazdów, a wielu kierowców chcąc szybko dotrzeć do domu porusza się z nadmierną prędkością. Niestety, to właśnie pośpiech, brawura i brak rozwagi są często przyczynami wielu wypadków oraz tragedii na drogach.

Mając na względzie bezpieczeństwo powracających z wakacji, w dniach 27- 29 sierpnia 2021 roku na drogi garnizonu stołecznego skierowana zostanie maksymalna liczba policjantów ruchu drogowego. W miejscach o największym natężeniu ruchu policjanci będą nadzorować jego płynność, a w uzasadnionych przypadkach podejmować ręczne kierowanie ruchem. W działaniach wezmą udział również policjanci wchodzący w skład grupy SPEED, których zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze.

W czasie służby policjanci będą przede wszystkim:

 • egzekwować od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości;
 • sprawdzać sposób przewożenia dzieci w pojazdach oraz korzystania z pasów bezpieczeństwa;
 • stanowczo reagować na wszelkie nieprawidłowe zachowania kierujących wobec pieszych, rowerzystów i innych niechronionych uczestników ruchu drogowego;
 • reagować na wykroczenia popełniane przez motocyklistów i innych kierujących jednośladami;
 • kontrolować stan trzeźwości i stan psychofizyczny kierujących;
 • kontrolować stan techniczny pojazdów.

Oprócz radiowozów i nowoczesnych urządzeń do pomiaru prędkość pojazdów, policjanci użyją również bezzałogowe statki powietrzne - DRONY.  Dzięki nim, policjanci jeszcze skuteczniej będą mogli czuwać nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego powracających z wakacji.

Ponadto policjanci będą zwracać uwagę na kierujących samochodami ciężarowymi, którzy nie stosują się do zakazu ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie określonych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach, tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 783).

Przypominamy, że pojazdy i zespoły pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 12 ton nie mogą poruszać się po drogach:

 • w piątki od godz. 18:00 do 22:00;
 • w soboty od godz. 8:00 do 14:00;
 • w niedziele od godz. 8.00 do 22:00.

Powyższe ograniczenia nie dotyczą m.in. autobusów, pojazdów przewożących lekarstwa i środki medyczne, artykuły szybko psujące się, paliwa oraz żywe zwierzęta. Po drogach mogą przemieszczać się również pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych i humanitarnych oraz te, które pomagają w usuwaniu awarii czy skutków klęsk żywiołowych.

Dodatkowo z zakazu zwolnione są pojazdy, które:

 • powracają z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy;
 • oczekują na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego
o zachowanie należytej ostrożności i stosowanie się do obowiązujących przepisów.
Pamiętajmy, że pośpiech, brawura, brak zrozumienia i szacunku do innych osób na drodze,
to przyczyna powstawania wielu groźnych sytuacji,
które wpływają na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

 

 • BEZPIECZNE POWROTY Z WAKACJI 2021
 • BEZPIECZNE POWROTY Z WAKACJI 2021
 • BEZPIECZNE POWROTY Z WAKACJI 2021

Film BEZPIECZNE POWROTY Z WAKACJI 2021

Pobierz plik BEZPIECZNE POWROTY Z WAKACJI 2021 (format mp4 - rozmiar 6.65 MB)