BEZPIECZNY UCZEŃ - Aktualności - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Aktualności

BEZPIECZNY UCZEŃ

Data publikacji 19.09.2016

Rozpoczynający się rok szkolny to dobra okazja do przypomnienia zasad bezpiecznego poruszania się najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego, którzy po okresie wypoczynku zaczynają edukację szkolną bądź wracają do obowiązków szkolnych i samodzielnie chodzą po drogach. Zwrócenie uwagi na konieczność używania elementów odblaskowych zarówno przez pieszych jak i rowerzystów może doprowadzić do zmniejszenia liczby wypadków drogowych, zwłaszcza tych, które niosą za sobą poważne skutki.

Policjanci Sekcji Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji rozpoczęli działania profilaktyczno-edukacyjne pod nazwą "Bezpieczny Uczeń". Prowadzone na terenie powiatów garnizonu stołecznego mają na celu zachęcenie dzieci ze szkół, które znajdują się w rejonach szczególnie zagrożonych wypadkami drogowymi, do poznawania i stosowania zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

W szkołach wytypowanych jako te, będące w miejscach szczególnie niebezpiecznych z uwagi na zagrożenie wypadkami drogowymi, policjanci przeprowadzą zajęcia z dziećmi. Opowiedzą o przepisach i dlaczego tak ważne jest używanie odblasków. Najmłodszym zostaną wręczone odblaski, przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie oraz Polską Izbę Ubezpieczeń.

pp