PASOWANIE UCZNIÓW I KLASY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM - Aktualności - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

PASOWANIE UCZNIÓW I KLASY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Data publikacji 07.12.2016

W środę, 7 grudnia w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 w Warszawie, po raz siódmy, odbyło się uroczyste ślubowanie klasy I uczniów o profilu "Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego". Uroczystego pasowania na uczniów policyjną tarczą dokonał Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji mł. insp. Piotr Jakubczak. To już siódma klasa zaczynająca edukację pod patronatem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

W uroczystości wzięło udział wielu znakomitych gości. Wśród zaproszonych był Minister Infrastruktury i Budownictwa Pan Andrzej Adamczyk oraz Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Pan Konrad Romik. Nie zabrakło również przedstawicieli: Parlamentu, Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV, Instytutu Transportu Samochodowego, Inspekcji Transportu Drogowego, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, Żandarmerii Wojskowej, X Pułku Samochodowego WP, Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i innych Organizacji a także wieloletnich Przyjaciół Szkoły promujących bezpieczeństwo drogowe.

Szkoła otrzymała również List gratulacyjny od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka. Pan Minister życzył wszystkim uczniom powodzenia i jak najlepszych osiągnięć na obranej przez nich drodze, a nauczycielom wielu sukcesów i satysfakcji z osiągnięć z pracy wychowawczej i pedagogicznej.

Najważniejszym elementem spotkania było pasowanie uczniów, którzy już od września raz w tygodniu odbywają spotkania z policjantami "drogówki". Klasa o profilu "bezpieczeństwo ruchu drogowego" jest również  objęta patronatem przez Politechnikę Warszawską. Umundurowana młodzież nabyła pełne prawa do bycia uczniem poprzez "dotknięcie" policyjną tarczą do zatrzymywania pojazdów (potocznie zwaną "lizakiem"). Mł. insp. Piotr Jakubczak przypinał również symbol policji ruchu drogowego na lewe ramie ucznia, natomiast symbol Politechniki Warszawskiej był przypinany na prawe ramie w zastępstwie przez Wicedyrektor szkoły Panią Barbarę Oleksiewicz.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji uczestniczą w procesie edukacyjnym młodzieży Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 już od 2009 roku. Wspólne podpisanie Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pozwoliło na wdrożenie innowacyjnego programu szkolenia. Obecnie celem Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest dalsze inspirowanie do działania, promowanie i poszerzanie tej społeczności, mające na celu zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych do roku 2020.

Duże zaangażowanie Wicedyrektor szkoły Pani Barbary Oleksiewicz zaowocowało zachęceniem uczniów zarówno do nauki w ramach zajęć szkolnych jak i uczestniczeniem w licznych projektach mających na celu podniesienie świadomości uczestników ruchu drogowego o ich wpływie na stan bezpieczeństwa.