Przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych - Aktualności - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Aktualności

Przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych

Data publikacji 13.01.2017

W 2016 roku na terenie działania Komendy Stołecznej Policji w wypadkach drogowych zginęło 69 pieszych, a 605 zostało rannych. W porównaniu do roku 2015 liczba osób pieszych zabitych zmniejszyła się o 5, natomiast rannych wzrosła o 40. Działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa tej grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego, policjanci będą realizować "Program działań Policji na rzecz bezpieczeństwa pieszych w garnizonie stołecznym w 2017 roku".

Działania podejmowane w Komendzie Stołecznej Policji wynikają z "Krajowego Programu działań na rzecz bezpieczeństwa pieszych w 2017 roku" i są kontynuacją "Krajowego Programu poprawy bezpieczeństwa pieszych na lata 2015-2016".
Choć analiza zdarzeń drogowych w ostatnich latach wskazuje na spadek liczby wypadków drogowych, osób zabitych i rannych, poziom bezpieczeństwa nie jest zadawalający. Poimo wielu apeli do kierujących i pieszych oraz działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa tej ostatniej grupy uczestników ruchu drogowego nazywanych "niechronionymi", w 2016 roku piesi stanowili 60% osób zabitych w Warszawie w wypadkach drogowych.

Przedsięwzięcia podejmowane w 2017 roku będą się skupiać na następujących obszarach:

  • kształtowanie świadomości kierujących i pieszych,
  • usprawnienie nadzoru nad ruchdem drogowym w obszarze bezpieczeństwa pieszych,
  • wdrażanie rozwiązań w zakresie inżynierii i infrastruktury drogowej poprawiających bezpiezeństwo pieszych,
  • intensyfikacja działań prewencyjno-kontrolnych w obszarach o wysokim poziomie zagrożenia pieszych,
  • diagnozowanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie bezpieczeństwa pieszych.

Profilaktyka i prewencja kierowane do wszystkich uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza w miejscach styku poruszania się pieszych i pojazdów, powinny w perspektywie czasowej przyczynić się do ograniczenia liczby wypadków z udziałem pieszych oraz ich ofiar.

pp