BEZPIECZEŃSTWO OSÓB PIESZYCH - Aktualności - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO OSÓB PIESZYCH

Data publikacji 21.03.2017

W 2016 roku na drogach m.st. Warszawy grupą szczególnie narażoną na niebezpieczeństwo byli piesi - niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Stanowili 38% wszystkich ofiar wypadków drogowych. Nie mając pasów bezpieczeństwa, poduszek powietrznych czy osłony karoserii, nie mogą liczyć na żadną ochronę. Bezpieczeństwo pieszych jest ważne dla wszystkich, ponieważ każdy porusza się jako pieszy (do samochodu trzeba dojść!) - a więc jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego,

Z analizy przeprowadzonej w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji wynika, że w 2016 roku w Warszawie doszło do 391 wypadków drogowych z udziałem pieszych - o 19 więcej niż w roku poprzednim. Zginęły w nich 33 osoby, a 383 osoby odniosły obrażenia ciała.

 

WYPADKI DROGOWE Z UDZIAŁEM PIESZYCH
Z PODZIAŁEM NA MIESIĄCE
MIESIĄC WYPADKI ZABICI RANNI
2015 2016 2015 2016 2015 2016
OGÓŁEM 372 391 35 33 358 383
STYCZEŃ 41 33 2 2 41 31
LUTY 29 43 2 7 27 38
MARZEC 34 25 3 2 33 23
KWIECIEŃ 30 20 3 0 29 20
MAJ 22 31 1 1 24 32
CZERWIEC 25 30 2 4 24 27
LIPIEC 16 18 1 3 16 17
SIERPIEŃ 19 20 1 2 18 23
WRZESIEŃ 20 27 2 2 21 25
PAŹDZIERNIK 34 41 3 4 33 42
LISTOPAD 41 33 3 2 39 32
GRUDZIEŃ 61 70 12 4 53 73

Najwięcej wypadków drogowych z udziałem pieszych odnotowano w miesiącach zimowych. Wpływ na taki stan mają złe warunki atmosferyczne, a zwłaszcza szybciej zapadający zmrok co powoduje, że pieszy jest mniej widoczny na drodze.
W 2016 roku najwięcej osób pieszych zginęło w lutym - 7 osób, natomiast największą liczbę osób rannych odnotowano w grudniu - 73 osoby.

WYPADKI DROGOWE Z UDZIAŁEM PIESZYCH
Z PODZIAŁEM NA DNI TYGODNIA
DNI TYGODNIA WYPADKI ZABICI RANNI
2015 2016 2015 2016 2015 2016
OGÓŁEM 372 391 35 33 358 383
PONIEDZIAŁEK 57 59 8 4 53 59
WTOREK 75 60 6 1 71 60
ŚRODA 59 65 4 5 56 67
CZWARTEK 59 75 2 8 60 72
PIĄTEK 65 70 5 8 68 65
SOBOTA 39 35 10 4 31 35
NIEDZIELA 18 27 0 3 19 25

Do największej liczby wypadków z udziałem pieszych dochodziło w czwartki (75 wypadków, 8 osób zabitych, 72 osoby ranne) oraz w piątki (70 wypadków, 8 osób zabitych, 65 osób rannych).

WYPADKI DROGOWE Z UDZIAŁEM PIESZYCH
Z PODZIAŁEM NA GODZINY
MIESIĄC WYPADKI ZABICI RANNI
2015 2016 2015 2016 2015 2016
OGÓŁEM 372 391 35 33 358 383
2.00 - 6.00 11 11 1 0 10 11
6.00-10.00 59 61 4 7 57 55
10.00-14.00 83 71 11 7 77 68
14.00-18.00 132 111 10 7 127 115
18.00-22.00 74 113 6 12 76 109
22.00-2.00 13 24 3 0 11 25

Najwięcej osób rannych i zabitych wśród pieszych odnotowano w wypadkach drogowych, do których doszło w godzinach 18.00-22.00.

OFIARY WYPADKÓW DROGOWYCH WŚRÓD PIESZYCH
Z PODZIAŁEM NA WIEK
2016 ROK LICZBA OFIAR ZABICI RANNI
do 6 lat 16 0 16
7-14 lat 35 1 34
15-17 lat 14 0 14
18-24 lata 38 0 38
25-39 lat 105 3 102
40-59 lat 71 6 65
60 lat i więcej 129 23 106

W wypadkach drogowych na terenie Warszawy najbardziej zagrożoną grupą wiekową są osoby powyżej 60 roku życia.

NAJECHANIE NA PIESZEGO - SPRAWCY KIERUJĄCY
WG POJAZDU
2016 ROK WYPADKI ZABICI RANNI
samochód osobowy 267 15 252
rower 12 0 12
autobus komunikacji miejskiej 10 1 9
samochód ciężarowy 16 6 10
motocykl 5 0 5

Najwięcej osób pieszych było potrąconych przez samochody osobowe (267 wypadków, 15 osób zabitych, 252 osoby ranne). Kolejną kategorią pojazdów, których kierujący doprowadzili do zdarzeń z udziałem pieszych, były samochody ciężarowe (16 wypadków, 6 osób zabitych, 10 osób rannych).

GŁÓWNE PRZYCZYNY POTRĄCEŃ PIESZYCH
Z WINY KIERUJĄCYCH
2016 ROK LICZBA OFIAR ZABICI RANNI
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych 232 11 221
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w innych okolicznościach 37 2 35
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 12 1 11
Nieprawidłowe cofanie 19 5 14
Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej 7 1 6

Najczęstszą przyczyną potrąceń pieszych z winy kierujących było nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach przejścia (232 wypadki, 11 osób zabitych, 221 osób rannych). 

 

OFIARY - PIESI NA PRZESTRZENI OSTATNICH 10 LAT

Liczba pieszych - ofiar wypadków drogowych - od 10 lat systematycznie się zmniejsza. W porównaniu do 2007 roku, w roku ubiegłym liczba zabitych spadła o 40 osób, a rannych o 373 osób.


Z uwagi na znaczną ilość osób zabitych i rannych wśród pieszych, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji realizuje "Krajowy Program działań na rzecz bezpieczeństwa pieszych w 2017 roku".

Na podstawie założeń powyższego planu, na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji, w zakresie poprawy bezpieczeństwa osób pieszych kontynuowane są działania "Krajowego Programu poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na lata 2015-2016". Głównym celem "Programu" jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, a prowadzone przedsięwzięcia koncentrują się na obszarach:

  • kształtowanie świadomości kierujących i pieszych,
  • usprawnienie nadzoru nad ruchem drogowym w obszarze bezpieczeństwa pieszych,
  • wdrażanie rozwiązań w zakresie inżynierii i infrastruktury drogowej poprawiających bezpieczeństwo pieszych,
  • intensyfikacja prowadzenia działań prewencyjno-kontrolnych w obszarach o wysokim poziomie zagrożenia pieszych,
  • diagnozowanie stanu bezpieczeństwa drogowego w zakresie bezpieczeństwa pieszych.