UWAGA - Egzamin na kartę rowerową!!! - Aktualności - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Aktualności

UWAGA - Egzamin na kartę rowerową!!!

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego w ramach akcji "Lato w mieście", zapraszają uczniów szkół podstawowych chętnych do zdania egzaminu na kartę rowerową do swojej siedziby przy ul. Karolkowej 46 w dniu 29 sierpnia br. w godzinach 9.00-14.00. Należy spełnić kilka wymagań: być uczniem szkoły podstawowej, mieć ukończone 10 lat, posiadać wiedzę i umiejętności oraz legitymacje szkolną, zgodę Dyrektora Szkoły, niezbędna jest również obecność opiekuna lub nauczyciela.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, uczeń szkoły podstawowej, który ukończył 10 lat i posiada niezbędną wiedzę, może przystąpić do egzaminu na kartę rowerową. Składa się on z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część praktyczna jest przeprowadzana w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły podstawowej, umożliwiającym sprawdzenie niezbędnych umiejętności praktycznych (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie uzyskiwania karty rowerowej). Dlatego też każda osoba chcąca zdawać egzamin musi mieć pisemną zgodę dyrektora szkoły na przystąpienie do niego w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, przy ul. Karolkowej 46. Kolejnym ważnym warunkiem jest zgoda rodzica lub opiekuna, wyrażona podpisem na druku MEN-VI/28. Sprawdzenie niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową odbywa się w obecności nauczyciela, rodzica lub opiekuna (art 65 ust. 2 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku "o kierujących pojazdami").

Policjanci zapewniają rowery oraz kaski do ochrony głów. Zapraszają i życzą wszystkim powodzenia.