91 lat stołecznej służby ruchu drogowego - Aktualności - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Aktualności

91 lat stołecznej służby ruchu drogowego

Data publikacji 11.08.2017

Historia warszawskiej „drogówki” sięga okresu międzywojennego. W dniu 12 sierpnia 1926 roku w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona udziałowi Policji w nadzorze nad ruchem ulicznym w stolicy, po której podjęto decyzję o utworzeniu policyjnej brygady ruchu ulicznego. W 1935 roku został zorganizowany i wyszkolony w ramach Rezerwy Pieszej Policji Państwowej oddział w sile dwóch plutonów policjantów ruchu ulicznego (80 szeregowych).

Jak podaje Kwartalnik Policyjny, zadania służby ruchu drogowego zostały opisane w czasopiśmie „Na posterunku” z 1936 roku: „Pierwszem i głównem zadaniem tych plutonów jest regulowanie ruchu kołowego i pieszego na najważniejszych punktach (skrzyżowaniach) ulic w mieście st. Warszawie. (…) Drugiem bardzo ważnem zadaniem plutonów ruchu jest bezpośrednia walka z przestępstwami, popełnianemi przez kierowców różnego rodzaju pojazdów (mechanicznych i konnych)”.

Aktualnie 634 policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, którego naczelnikiem jest mł. insp. Krzysztof Bujnowski, czuwa nad bezpieczeństwem największej w kraju metropolii liczącej ponad 1 milion 750 tysięcy mieszkańców (dane GUS na dzień 31.12.2016 r.). Wielkość nadzorowanego terenu i społeczeństwa (zarówno mieszkańców jak i osób przyjezdnych) sprawia, że Wydział mieści się w dwóch miejscach i podzielony jest na 6 sekcji specjalistycznych oraz 8 drogowych.

Koordynacja, kontrola i nadzór nad służbą należą do obowiązków policjantów Sekcji Organizacji Służby. To tu powstają plany zabezpieczeń imprez i służb specjalnych oraz prowadzona jest współpraca z innymi podmiotami. Inicjowane są i koordynowane wspólne działania z 9 Wydziałami Ruchu Drogowego komend powiatowych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji oraz prowadzona jest współpraca w ramach działań ogólnokrajowych i międzynarodowych.

Podmioty zajmujące się sprawami bezpieczeństwa ruchu drogowego wiedzą, jak ważnym elementem jest dobra infrastruktura drogowa. Do obowiązków policjantów Sekcji Postępowań Administracyjnych należy między innymi opiniowanie projektów organizacji ruchu oraz wprowadzonych rozwiązań w tym zakresie, a także kontrola wykonywanych robót drogowych. Kontrola transportu drogowego oraz rozpatrywanie skarg i BHP w Wydziale to nie mniej ważne obowiązki funkcjonariuszy tej Sekcji.

Na terenie m. st. Warszawy rocznie odnotowywanych jest około 25 tysięcy kolizji drogowych. Większość z nich ma swój finał na miejscu zdarzenia. Jednak w przypadku, kiedy uczestnicy nie mogą ustalić jak doszło do zdarzenia i wskazać winnego, postępowanie prowadzone jest w Sekcji Wykroczeń. Policjanci ustalają sprawców zdarzeń i kierują wnioski do Sądów, a także uczestniczą w rozprawach jako oskarżyciele publiczni. Zajmują się również przejawami agresji na drogach, zgłaszanymi przez obywateli drogą elektroniczną na skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ”.

W celu prawidłowej dyslokacji służby i reagowania w miejscach najbardziej zagrożonych wypadkami drogowymi, w Sekcji I analizowany jest stan bezpieczeństwa na drogach garnizonu stołecznego. Prowadzona jest również ewidencja kierowców popełniających wykroczenia i administrowanie sprzętem wykorzystywanym w codziennej służbie.

W ostatnich latach na warszawskich drogach odnotowuje się coraz mniej śmiertelnych wypadków drogowych. Bardzo duży nacisk kładziony jest na profilaktykę w tym zakresie. 1 grudnia 2008 roku w strukturach Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji powstała Sekcja Profilaktyki Społecznej. Jej policjanci mają za zadanie inicjowanie i prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjnej oraz współpracę w tym zakresie ze wszystkimi podmiotami, które stawiają sobie za cel ograniczenie liczby wypadków drogowych. Prowadzenie zajęć z dziećmi w szkołach i przedszkolach, przygotowywanie najmłodszych uczestników ruchu drogowego do egzaminów na kartę rowerową oraz przeprowadzanie takich egzaminów to „chleb powszedni” policjantów tej Sekcji. Prowadzą również zajęcia wśród seniorów, a także stronę internetową Wydziału. Uczestniczą w piknikach rodzinnych i imprezach propagujących bezpieczne zachowania na drogach.

W 2016 roku na terenie Warszawy doszło do 917 wypadków drogowych. Kompleksową obsługą tych zdarzeń zajmują się policjanci Sekcji Obsługi Zdarzeń Drogowych. Z wykorzystaniem najnowszego sprzętu ustalają ślady na miejscu wypadku i sporządzają dokumentację, która pozwala na późniejszym etapie postępowania na dokładne odtworzenie przebiegu zdarzenia. Aktualnie wspólnie z Politechniką Warszawską testowany jest system dokumentowania śladów zdarzenia za pomocą drona.

Codzienne dbanie o bezpieczeństwo drogowe mieszkańców, regulacja ruchem drogowym i likwidowanie kolizji drogowych należy do obowiązków policjantów Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego I – VIII. To ich można spotkać na ulicy w patrolach zmotoryzowanych w radiowozach lub na motocyklach, a także w patrolach pieszych i na posterunkach stałych. Mają pierwszy kontakt z kierującymi i pieszymi. Cechuje ich wysoki profesjonalizm i indywidualne podejście do każdego kontrolowanego uczestnika ruchu drogowego, a także ciągłe doskonalenie umiejętności zawodowych.

Nie mniej ważnym zadaniem policjantów warszawskiej „drogówki” jest zabezpieczanie miejsc zgromadzeń publicznych i tras przemarszu manifestacji. Szczególnie ważnym elementem w tym zakresie jest pilotowanie głów państw odwiedzających Warszawę. Dla najważniejszych VIP-ów przewidziana jest Motocyklowa Asysta Honorowa. Policjanci z Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego V i VI, którzy na co dzień pełnią służbę na motocyklach marki BMW, prowadzą pilotaże w tej specjalnej formacji.

W ciągu ponad 90 – letniej historii Policji ruchu drogowego w Warszawie jej siedziba, struktura i stan liczebny wielokrotnie się zmieniały. Jednak główne zadania pozostały bez zmian: dbanie o bezpieczeństwo na drogach Warszawy, nadzorowanie płynności ruchu drogowego oraz reagowanie na popełniane przestępstwa i wykroczenia.

Zobacz też: Historia warszawskiej "drogówki".

opracował: asp. sztab. Paweł Przestrzelski
Sekcja Profilaktyki Społecznej WRD KSP