BEZPIECZNI PO ZMROKU – JESIEŃ 2017 - Aktualności - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Aktualności

BEZPIECZNI PO ZMROKU – JESIEŃ 2017

Data publikacji 13.11.2017

W poniedziałek 13 listopada br, po raz kolejny, na terenie garnizonu stołecznego policjanci rozoczynają działania kontrolno – profilaktyczne pod nazwą „BEZPIECZNI PO ZMROKU – JESIEŃ 2017”. W trakcie trwania akcji policjanci będą zwracać szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez pieszych poruszających się po zmroku poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych.

Okres jesienny to czas, który charakteryzuje się zwiększoną liczbą zdarzeń drogowych z udziałem osób pieszych, przez co niezbędne staje się podjęcie zdecydowanych działań w tym obszarze. Przyczyn tych zdarzeń należy upatrywać w lekkomyślnym zachowaniu ze strony zarówno kierujących, jak i pieszych, wcześniej zapadającym zmrokiem, ograniczonej widoczności oraz zmiennych warunkach atmosferycznych na drogach. W wielu przypadkach zapewne można byłoby uniknąć tragedii, gdyby piesi respektowali obowiązujące przepisy ruchu drogowego, w tym zwłaszcza obligujące ich do noszenia elementów odblaskowych podczas poruszania się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Stosowanie elementów odblaskowych przez pieszych w sposób istotny podnosi bezpieczeństwo. Wiąże się to bezpośrednio z możliwością odpowiednio wczesnego dostrzeżenia pieszych przez kierujących pojazdami.

W ubiegłorocznych działaniach stwierdzono ponad 750 naruszeń prawa, z czego prawie połowa dotyczyła właśnie nie używania elementów odblaskowych. Policjanci ujawnili że aż 44% pieszych niestosuje elementów odblaskowych, w związku z tym w ramach działań przekazali ponad 1100 opasek i zawieszek odblaskowych.

Pamiętajmy, że podczas trwania działań policjanci będą stosować wobec pieszych poruszających się poza obszarem zabudowanym bez odblasków środki karne przewidziane prawem, jak również wyposażą każdego pieszego – sprawcę wykroczenia w elementy odblaskowe.