Konkurs dla przedszkoli na projekt odblasku - Aktualności - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Aktualności

Konkurs dla przedszkoli na projekt odblasku

Data publikacji 09.12.2017

Ogólnopolski konkurs dla przedszkoli na projekt odblasku został ogłoszony w dniu 6 grudnia 2017 r. Jego rozstrzygnięcie nastąpi do 31 sierpnia 2018 r. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie projektu elementu odblaskowego, który będzie symbolem "Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia Odblasków" w 2019 roku.

Konkurs odbędzie się w trzech etapach:

ETAP I - spośród prac przygotowanych przez dzieci (indywidualnie lub grupowo wykonane przez max. 5 dzieci), komisja konkursowa w przedszkolu wybierze 3 prace, które do dnia 31 maja 2018 r. zostaną przesłane do Komendy Wojewódzkiej/Stołecznej Policji (decyduje data stempla pocztowego).

ETAP II - spośród nadesłanych prac konkursowych, komisja złożona z przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej/Stołecznej Policji wybierze 5 prac finałowych, które zostaną przesłane do Komendy Głównej Policji.

ETAP III - spośród zgłoszonych prac finałowych wybrani zostaną laureaci. O wyborze zadecyduje komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Komendy Głównej Policji.

Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.policja.pl do 31 sierpnia 2018 r. O wygranej oraz o miejscu i dacie uroczystego wręczenia nagrody głównej laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo.

Poniżej publikujemy Regulamin konkursu dla przedszkoli na symbol „Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia Odblasków”.

Pliki do pobrania

  • 27.85 KB