Bezpieczne przejścia dla pieszych - Aktualności - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Aktualności

Bezpieczne przejścia dla pieszych

Data publikacji 20.12.2017

Od poniedziałku 18 grudnia br. policjanci stołecznej drogówki” prowadzą działania kontrolno – prewencyjne pod kryptonimem „BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH”. Podczas działań funkcjonariusze szczególną uwagę zwracają na uczestników ruchu, którzy w rejonach przejść dla pieszych swoim zachowaniem zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu drogowym.

Mimo prowadzonych w Wydziale Ruchu Drogowego KSP intensywnych działań kontrolno-prewencyjnych, profilaktyczno-edukacyjnych oraz inżynieryjnych, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 listopada 2017 roku na stołecznych przejściach dla pieszych zginęło 12 osób, a 190 odniosło obrażenia ciała.

Wśród głównych przyczyn wypadków z winy pieszego należy wymienić przede wszystkim:

  • wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd,
  • przekraczanie przejść dla pieszych na czerwonym świetle,
  • przebieganie przez drogę lub wchodzenie na nią zza pojazdu czy innej przeszkody  ograniczającej widoczność.

W przypadku kierujących pojazdami najczęstszymi przyczynami spowodowania wypadków są:

  • nadmierna prędkość w obrębie przejścia dla pieszych,
  • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim,
  • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Powyższe dane wskazują na potrzebę podjęcia doraźnych działań prewencyjnych, mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowych zachowań, powodowanych zarówno przez pieszych, jak i kierujących pojazdami, a co za tym idzie  zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych z ich udziałem.