Spotkanie z seniorami - Aktualności - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Aktualności

Spotkanie z seniorami

Data publikacji 23.01.2018

W dniu wczorajszym podkom. Katarzyna Mac z Sekcji Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w ramach działań „Bezpieczny senior” udała się do Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 1 przy Al. Zjednoczenia 13 w Warszawie. Spotkała się z "dojrzałymi" uczestnikami ruchu drogowego i przedstawiła prezentację dotyczącą zagrożeń w ruchu drogowym oraz omówiła sposoby bezpiecznego poruszania się po drogach.

Spotkanie miało na celu uświadomienie tej grupie uczestników ruchu drogowego zagrożenia występujące na drogach. Osoby dojrzałe, z uwagi na swój wiek, nabytą wiedzę i doświadczenie życiowe powinny być świadomymi, rozważnymi, przewidującymi, a przede wszystkim odpowiedzialnymi uczestnikami ruchu drogowego. Jednak z wiekiem w ludzkim organizmie zachodzą zmiany takie jak:

  • pogarszający się wzrok i słuch,
  • pogarszająca się motoryka i koordynacja wzrokowo-ruchowa,
  • stopniowe zmiany w zakresie czasu reakcji i koncentracji,
  • zmniejsza się wytrzymałość i kondycja.

Wyżej wymienione czynniki mogą wpływać na fakt, że "seniorzy w ruchu drogowym" są bardziej narażeni na ryzyko utraty zdrowia i życia w wyniku wypadku.

Policjantka warszawskiej "drogówki" przypomniała najważniejsze przepisy ruchu drogowego. Zwróciła również uwagę na konieczność używania elementów odblaskowych, które bez względu na kształt czy kolor zwiększają szansę pieszego na uniknięcie potrącenia. Przypomniała jak i kiedy należy je stosować, aby były widoczne dla kierujących pojazdami.