Aktualności

Sekcja Obsługi Zdarzeń Drogowych Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji

W 2018 roku na terenie Warszawy doszło do 1124 wypadków drogowych, w wyniku których 1274 osoby doznały obrażenia ciała, a 41 osób poniosło śmierć. Na miejscu wszystkich tych zdarzeń drogowych musieli być policjanci Sekcji Obsługi Zdarzeń Drogowych warszawskiej "drogówki". To funkcjonariusze wyspecjalizowani w wykonywaniu czynności, które później pozwalają na odtworzenie przebiegu wypadku i ustalenie jego przyczyn, a także wskazanie i ukaranie sprawcy.

Pierwsze ogniwo pogotowia wypadkowego powstało w 1954 roku w Komendzie Ruchu Drogowego Milicji Obywatelskiej Miasta Stołecznego Warszawy. Zwiększający się ruch na drogach stolicy powodował większą liczbę coraz tragiczniejszych wypadków drogowych. W celu prawidłowej oceny sytuacji na ich miejscu, stworzono grupę specjalnie przeszkolonych milicjantów. Od tego momentu w strukturach warszawskiej "drogówki" już zawsze istniało "pogotowie wypadkowe".

Aktualnie w Sekcji Obsługi Zdarzeń Drogowych (bo taką obecnie nazwę oficjalną nosi dawne "pogotowie wypadkowe") Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji pracuje 60 policjantów, którymi kieruje asp. szt. Maciej Kołodziej. Zajmują się oni kompleksową obsługą zdarzeń drogowych, w wyniku których ktokolwiek doznał obrażeń ciała. Z wykorzystaniem najnowszego sprzętu (m. in. system eSURV wspomagający rekonstrukcję zdarzeń drogowych) ustalają ślady na miejscu wypadku i sporządzają dokumentację, która pozwala na późniejszym etapie postępowania na dokładne odtworzenie przebiegu zdarzenia.

Policjantów Sekcji Obsługi Zdarzeń Drogowych można spotkać przede wszystkim na miejscu wypadków drogowych. Jednak w trakcie codziennej służby włączają się również w różne akcje prowadzone przez warszawską "drogówkę", w tym także w działania profilaktyczno-edukacyjne, prezentując sprzęt służbowy i (wykorzystując swoje doświadczenia) rozmawiając z uczestnikami ruchu drogowego o konieczności bezpiecznego poruszania się po drogach.

Praca funkcjonariuszy "pogotowia wypadkowego" to jednak nie tylko sporządzanie dokumentacji. To również kontakt z ludźmi - ofiarami wypadków drogowych. I jest to najtrudniejsza część ich pracy. Informowanie najbliższych o ciężkich obrażeniach ciała bądź o śmierci kogoś z rodziny za każdym razem odbija się na policjantach wykonujących te niewdzięczne czynności.
Jednak pomimo trudnej i wymagającej pracy, policjanci Sekcji Obsługi Zdarzeń Drogowych zawsze znajdują słowa pocieszenia i można liczyć na ich pomoc i wsparcie.

opracował: podkom. Paweł Przestrzelski
                   SPS WRD KSP