Przygotowania do "Bezpiecznej drogi do szkoły" - Aktualności - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Aktualności

Przygotowania do "Bezpiecznej drogi do szkoły"

Data publikacji 28.08.2019

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji jak co roku będą prowadzić działania związane z powrotem dzieci do szkoły pod nazwą "Bezpieczna droga do szkoły 2019". Przed ich rozpoczęciem zajmą się sprawdzeniem infrastruktury drogowej w rejonie placówek oświatowych, co pozwoli zapewnić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży udającej się na zajęcia.

Policjanci warszawskiej "drogówki" w ostatnich dniach sierpnia zwrócą szczególną uwagę na drogi znajdujące się w rejonie szkół i przedszkoli. Sprawdzą między innymi oznakowanie, działanie urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających oraz sygnalizacji świetlnej. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, będą one zgłaszane do zarządców dróg w celu ich niezwłocznego usunięcia.
Uwagi dotyczące powyższych nieprawidłowości będą również przyjmowane całodobowo przez służbę dyżurną Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji pod numerem telefonu (22) 603-77-55.