Aktualności

NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO - działania ogólnopolskie

Policjanci ruchu drogowego garnizonu stołecznego prowadzą dzisiaj zintensyfikowane działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Funkcjonariusze zwracają uwagę na zachowanie prawidłowych relacji pomiędzy kierującymi pojazdami, rowerzystami i pieszymi. Są w miejscach, gdzie drogi uczestników ruchu się przecinają. Szczególnym nadzorem objęte są przejazdy dla rowerzystów i przejścia dla pieszych, zwłaszcza te przy szkołach i przedszkolach.

Bezpieczeństwo "niechronionych uczestników ruchu drogowego" (czyli przede wszystkim pieszych i rowerzystów) w dużej mierze zależy od nich samych. Od tego w jaki sposób zachowują się na jezdni, gdzie ją przekraczają i czy zwracają uwagę na inne osoby będące na drodze. Miejsca przekraczania jezdni przez pieszych i rowerzystów są oznaczone i tam mają oni pierwszeństwo. Piesi i rowerzyści powinni mieć jednak świadomość, że samochód nie zatrzyma się w miejscu. Muszą dać się zauażyc kierującemu i pozwolić zatrzymać się w sposób bezpieczny. Dlatego zawsze przed przejściem dla pieszych należy się zatrzymać i rozejrzeć.

Kierujący samochodem ma obowiązek zachować szczególną ostrożność zbliżając się do wyznaczonego przejścia dla pieszych i ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który się na nim znajduje. Dlatego istotne jest zawsze zmniejszenie prędkośći przed przejściem dla pieszych czy przejazdem dla rowerzystów i uważne rozejrzenie się.

Kierujący rowerem to również uczestnik ruchu, który ma prawo znajdować się na drodze, ale i obowiązki z tym związane. Jego miejsce jest na jezdni lub pasie ruchu dla rowerów, a po chodniku może poruszać się wyjątkowo w trzech przypadkach i musi respektować prawo pieszych do swobodnego poruszania się po nim.

To podstawowe zasady obowiązujące uczestników ruchu drogowego, których przestrzeganie pomoże wszystkim w bezpiecznieszym poruszaniu się po drogach. 

opracował: podkom. Paweł Przestrzelski
                 SPS
 WRD KSP