INFORMACJA DOTYCZĄCA ZNAKOWANIA ROWERÓW - Aktualności - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZNAKOWANIA ROWERÓW

Data publikacji 14.05.2020

Zgodnie z Decyzją nr 468/19 Komendanta Stołecznego Policji z dnia 09 września 2019 r. system znakowania rowerów "ROWER" został nieodwracalnie zlikwidowany, jednocześnie w dniu 17 września 2019 r. dane osobowe z powyższego zbioru zostały usunięte. Wobec powyższego Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji obecnie nie przeprowadza znakowania rowerów.

Warto jednak zabezpieczyć swój ulubiony jednoślad przed utratą i ewentualnymi konsekwencjami związanymi z uczestnictwem w ruchu drogowym.

Pamiętajmy, żeby po nabyciu roweru zachować wszelkie dokumenty zakupu oraz kartę serwisową lub gwarancyjną, w których zazwyczaj umieszcza się cechy identyfikacyjne roweru (numer ramy). W przypadku utraty jednośladu, na podstawie tych danych policja rejestruje ten fakt w ogólnokrajowym systemie informacyjnym jako pojazd poszukiwany. Należałoby również pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu. Na rynku jest wiele rowerowych zapięć i blokad, zaczynając od zwykłych linek, poprzez bardziej zaawansowane rozwiązania techniczne utrudniające bądź nawet uniemożliwiające  potencjalnemu sprawcy kradzież naszego roweru.

Dodatkowym rozwiązaniem może też być ubezpieczenie pojazdu przez firmę ubezpieczeniową. Na rynku jest wiele firm oferujących różne warianty ochron przed skutkami kradzieży, spowodowania szkody na osobie lub mieniu. Ubezpieczenie takie może być przydatne w momencie gdy uszkodzimy jakiś samochód na parkingu lub spowodujemy wypadek komunikacyjny, zarówno z udziałem pojazdu jak i pieszego.

Pamiętajmy też, że rowerzysta to „niechroniony” uczestnik ruchu drogowego, którego nie zabezpiecza karoseria samochodu. Bezpieczny rowerzysta zna przepisy ruchu drogowego i stosuje się do nich. Używa również elementów ochrony osobistej np. kasków ochronnych, rękawiczek czy okularów oraz jest widoczny dla innych kierowców. Właściwe oświetlenie roweru i stosowanie dodatkowych elementów odblaskowych pozwoli innym kierującym na wcześniejsze dostrzeżenie jadącego jednośladem dając czas na właściwą reakcję, która uchroni nas przed konsekwencjami ewentualnego wypadku drogowego.