EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ - 16 PAŹDZIERNIKA 2020 R. - Aktualności - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Aktualności

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ - 16 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Data publikacji 30.09.2020

W związku z dużym zainteresowaniem rodziców i dyrektorów szkół podstawowych dotyczącym przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową informujemy, że policjanci Sekcji Profilaktyki Społecznej wznawiają egzaminowanie dzieci.

Policjanci warszawskiej drogówki przy współpracy Straży Miejskiej m.st. Warszawy zapraszają wszystkie chętne osoby do Stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego mieszczącego się   przy ul. Sołtyka 8/10, gdzie przeprowadzane będą egzaminy na kartę rowerową. Warunkiem przystąpienia do sprawdzenia niezbędnych umiejętności dzieci ubiegających się o kartę rowerową będzie wypełnienie przez rodzica/opiekuna oświadczenia oraz wyrażenie zgody na następujące zasady:

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu oraz godziny.
  2. Do egzaminu przystępuje osoba, która posiada przy sobie arkusz zaliczeń z adnotacją o zdaniu części teoretycznej i pisemnej zgodzie dyrektora szkoły na jego przeprowadzenie w obiekcie poza szkołą.
  3. Należy zabrać ze sobą: rower, kask oraz środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji), legitymację szkolną i długopis.
  4. Rodzic/opiekun oświadcza, że jest świadomy ryzyka występującego  z faktu przebywania dziecka w miejscu odbywania egzaminu w czasie epidemii. Oświadcza również, że to ryzyko akceptuje.
  5. Podczas egzaminu na terenie placówki mogą przebywać wyłącznie osoby egzaminujące oraz maksymalna ilość osób zdających przypadających na m2 określonych przez administratora obiektu tj. 20 osób.
  6. Zalecamy aby na egzaminie teoretycznym każdy zdający korzystał wyłącznie z własnych przyborów piśmienniczych.
  7. Zalecamy aby na egzaminie praktycznym zdający korzystał z własnego roweru i kasku.
  8. Po egzaminie należy bez zbędnej zwłoki opuścić teren placówki egzaminacyjnej.

 

ZAPISY NA EGZAMIN MOŻNA ZGŁOSIĆ MAILOWO wrd.sps@ksp.policja.gov.pl  LUB TELEFONICZNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 09.00-12.00 POD NUMEREM TELEFONU 47 723 79 10, GDZIE RÓWNIEŻ BĘDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE.

  • Regulamin korzystania ze Stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego mieszczącego się w Warszawie przy ul. Sołtyka 8/10 w linku.
  • Zasady uzyskiwania karty rowerowej oraz arkusz zaliczeń ucznia w linku.

 

NAJBLIŻSZY EGZAMIN ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16.10.2020 R. W GODZ. 9:30 - 13:30. WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY!!!