BEZPIECZNA KOMUNIKACJA MIEJSKA - Aktualności - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Aktualności

BEZPIECZNA KOMUNIKACJA MIEJSKA

Data publikacji 17.07.2020

Pod taką nazwą od dnia 15 lipca 2020 roku rozpoczęły się wzmożone działania kontrolno-prewencyjne ukierunkowane w szczególności na przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym przez kierujących pojazdami komunikacji publicznej.

Mając na uwadze, że w ostatnim czasie  na terenie Warszawy doszło do kilku groźnych wypadków z udziałem kierujących autobusami komunikacji miejskiej, które były również przedmiotem wielu medialnych analiz i komentarzy, Komenda Stołeczna Policji przeprowadzi działania zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, biorąc pod szczególny nadzór następujące obszary:

  • kontrolę stanu trzeźwości i stanu psychofizycznego kierujących pojazdami komunikacji publicznej,
  • kontrolę stanu technicznego pojazdów oraz ich obowiązkowego wyposażenia,
  • przestrzeganie obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.

Działania prowadzone będą od dnia 15 lipca 2020 roku do odwołania a udział w nich wezmą policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji oraz Komend Powiatowych Policji na obszarze działania KSP.