Aktualności

ROAD SAFETY DAYS 2020 - WSZYSCY MOŻEMY MIEĆ WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO

Data publikacji 17.09.2020

W dniach 16-22 września 2020 roku - w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności prowadzona jest akcja Road Safety Days – czyli działania Policji ruchu drogowego oraz innych podmiotów z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego, ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa na drogach poprzez zmianę zachowań wszystkich jej uczestników. Szczególnie narażoną grupą na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia są tak zwani niechronieni uczestnicy ruchu drogowego m.in. rowerzyści oraz piesi.

Rower to nie tylko codzienny środek transportu, którym można dotrzeć do pracy czy szkoły, ale to również świetny sposób na relaks i spędzenie wolnego czasu. Każdy rowerzysta i pieszy dla własnego bezpieczeństwa, powinien zadbać o to, aby być widocznym dla innych uczestników ruchu. Kamizelka odblaskowa lub inny element odblaskowy, pozwolą dostrzec zawczasu poruszającą się osobę, zwłaszcza w warunkach złej widoczności. Bardzo ważne jest to, aby dać  kierującym czas na podjęcie szybkiej reakcji niezbędnej do uniknięcia  zdarzenia drogowego. Bezpieczeństwo rowerzysty zależy też od stanu technicznego roweru i jego wyposażenia.

Przypominamy, że prawidłowo wyposażony rower powinien posiadać:

 • z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej (może być migające);
 • z tyłu – co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej (może być migające);
 • co najmniej jeden skutecznie działający hamulec;
 • dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Korzystając z roweru zawsze trzeba pamiętać o obowiązujących przepisach, na przykład o obowiązku korzystania z  drogi dla  rowerów. Bardzo istotne dla bezpieczeństwa rowerzystów są zachowania innych uczestników ruchu. Do większości zdarzeń, w których poszkodowanymi są użytkownicy jednośladów, przyczyniają się kierujący samochodami osobowymi. Najczęściej do nich dochodzi poprzez nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Natomiast główną przyczyną zdarzeń, których sprawcami są rowerzyści jest nieustąpienie pierwszeństwa innym kierującym oraz nieprawidłowo wykonywanego manewru skrętu.

Pieszy to niechroniony uczestnik ruchu drogowego, który jest szczególnie narażony na  skutek ewentualnego zdarzenia drogowego. Dlatego też,  szczególnie dzieci i seniorzy, zawczasu powinni zaopatrzyć się w elementy odblaskowe i nosić je tak, aby były widoczne w światłach samochodu. Obowiązek taki dotyczy terenów niezabudowanych - jednak zachęcamy do używania ich wszędzie gdzie widoczność jest mniejsza od optymalnej.

Pieszy na drodze publicznej zawsze powinien stosować się do przepisów Prawa o ruchu drogowym, tak więc:

 • korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza.
 • jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi,
 • idąc po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi,
 • piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim, na drodze o małym ruchu,
  w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie,
 • korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich wówczas pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej,  jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

Z kolei kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Przypominamy także o zagrożeniach związanych z prowadzeniem rozmowy przez telefon czy słuchaniem głośnej muzyki w słuchawkach podczas przechodzenia przez jezdnię. Takie zachowanie zaburza odbieranie bodźców, które zawczasu mogą sygnalizować bliskość samochodu.