ZGŁASZANIE WYKROCZEŃ ON-LINE - Aktualności - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Aktualności

ZGŁASZANIE WYKROCZEŃ ON-LINE

Data publikacji 03.11.2020

Z uwagi na sytuację związaną z epidemią COVID-19 prosimy o zgłaszanie spraw dotyczących wykroczeń oraz zdarzeń drogowych na adres: wrd.sw@ksp.policja.gov.pl

 

Niezbędne dane do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia wykroczenia w ruchu drogowym to:

 1. data, godzina i miejsce zdarzenia (miejscowość, nr drogi/ulicę),
 2. dokładny opis zdarzenia,
 3. szkic ( rysunek poglądowy ) miejsca zdarzenia z zaznaczeniem kierunku ruchu pojazdów,
 4. opis uszkodzeń pojazdu poszkodowanego w tym zdjęcia uszkodzeń,
 5. dane dotyczące pojazdu poszkodowanego: numer rejestracyjny, marka, model oraz nazwę Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz numer polisy OC,
 6. dane zgłaszającego: imię, nazwisko, adres do korespondencji, nr tel. kontaktowego,
 7. dane dotyczące właściciela pojazdu poszkodowanego: imię, nazwisko, adres do korespondencji, nr tel. kontaktowego.

 

Dodatkowe, nie wymagane informacje przy zgłoszeniu:

 1. nagranie z wideo rejestratora,
 2. dane dotyczące pojazdu sprawcy: numer rejestracyjny, marka, model oraz opis ewentualnych uszkodzeń tego pojazdu,
 3. dane świadków zdarzenia,
 4. informację o monitoringu – czy miejsce zdarzenia jest nim objęte oraz dane jego administratora.

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Komendant Stołeczny Policji. Klauzula informacyjna znajduje się na stronie: bip.ksp.policja.gov.pl