Sprawdzanie punktów - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Sprawdzanie punktów

Sprawdzanie punktów

Data publikacji 06.03.2009

Informujemy, iż zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 488) – „Osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach w ewidencji, ostatecznych i tymczasowych, dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w każdej jednostce organizacyjnej Policji posiadającej odpowiednie możliwości techniczne”.

 
Tak więc na terenie garnizonu warszawskiego informację taką można uzyskać w Komendach Rejonowych Policji, Komendach Powiatowych Policji  lub Komisariatach Policji
 
Osoby posiadające profil zaufany mogą dokonać sprawdzenia punktów on-line za pomocą usługi systemu CEPiK2.0 na stronie obywatel.gov.pl
 
W Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Waliców 15 udziela się następujących informacji:
 
INFORMACJA USTNA

o liczbie punktów wpisanych do ewidencji udzielana jest bezpłatnie osobie zainteresowanej (za okazaniem dowodu osobistego) w dniach:

  • poniedziałek   w godz. 10.00-18.00
  • wtorek              w godz. 12.00-14.00
  • czwartek          w godz. 12.00-14.00
  • piątek               w godz. 12.00-14.00

Podstawa prawna:

§ 9 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 488).


ZAŚWIADCZENIA

              Zgodnie  ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U.nr 225, poz.1635 ze zm.)mając na, uwadze wydanie przez Policję zaświadczenia o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, informujemy, że aktualna wysokość opłaty skarbowej wynosi 17 zł.

Osoba składająca wniosek o wydanie zaświadczenia w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Waliców 15 jest zobowiązana załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Wnioski o wydanie zaświadczenia o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego można składać w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w dniach:

  • poniedziałek   w godz. 10.00-18.00
  • wtorek              w godz. 12.00-14.00
  • czwartek          w godz. 12.00-14.00
  • piątek               w godz. 12.00-14.00
 ODBIÓR zaświadczenia następuje w godzinach 10.00 - 15.00, w poniedziałek 10.00-18.00.
 
W celu uzyskania zaświadczenia w innej jednostce Policji - wpłatę należy uiścić na właściwe dla danej jednostki konto.