Kierownictwo WRD KSP - Kierownictwo - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Kierownictwo

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji

młodszy inspektor Krzysztof BUJNOWSKI


 RADCA Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji 

młodszy inspektor Piotr JAKUBCZAK 


 Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji

  podinspektor Sławomir CZYŻNIAK


Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji

podinspektor Paweł MĄKOL


Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji

nadkomisarz Artur WILK