Kierownictwo WRD KSP - Kierownictwo - Wydział Ruchu Drogowego KSP

Kierownictwo

Data publikacji 02.02.2009

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji

młodszy inspektor Krzysztof BUJNOWSKI


 RADCA Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji 

młodszy inspektor Piotr JAKUBCZAK 


 Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji

  podinspektor Sławomir CZYŻNIAK


Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji

podinspektor Dariusz EJSMONT


ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI

podinspektor Artur WILK