MAJ 2011 - 2011 - Wydział Ruchu Drogowego KSP

MAJ 2011

Data publikacji 21.06.2011

W maju 2011 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 77 wypadków drogowych (tj. o 31 mniej niż w maju 2010 r.), w wyniku których: - 9 osób poniosło śmierć (więcej o 6), a - 101 osób doznało obrażenia ciała (mniej o 22); oraz 1370 kolizji drogowych (mniej o 798).

Według wstępnych danych szacunkowych, w maju 2011 roku na terenie Polski odnotowano:

            •   3666 wypadków drogowych (o 195 więcej niż w maju 2010r.), w wyniku których:

-       341 osób poniosło śmierć (więcej o 49), a

-       4604 osoby doznały obrażenia ciała (więcej o 125).

 

W tym samym okresie czasu na terenie garnizonu stołecznego (Warszawa i ościenne powiaty), wg. danych szacunkowych, zaistniało: 

•   207 wypadków drogowych (o 15 mniej niż w maju 2010r.), w wyniku których:

-       30 osób poniosło śmierć (o 14 więcej.), a

-       261 osób doznało obrażenia ciała (tyle samo co w maju 2010r.).

•     2331 kolizji drogowych (mniej o 892).     

Informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (pobierz plik PDF).