LIPIEC 2011 - 2011 - Wydział Ruchu Drogowego KSP

LIPIEC 2011

Data publikacji 10.08.2011

W lipcu 2011 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 76 wypadków drogowych (tj. o 13 mniej niż w lipcu 2010 r.), w wyniku których: 7 osób poniosło śmierć (tyle samo co w lipcu ub.r.), a 83 osoby doznały obrażenia ciała (mniej o 9); oraz 1370 kolizji drogowych (mniej o 445).

Według wstępnych danych szacunkowych, w lipcu 2011 roku na terenie Polski odnotowano:

            •   3493 wypadki drogowe (o 505 mniej niż w lipcu 2010r.), w wyniku których:

-       362 osoby poniosły śmierć (mniej o 27), a

-       4548 osób doznało obrażenia ciała (mniej o 748).

 

W tym samym okresie czasu na terenie garnizonu stołecznego (Warszawa i ościenne powiaty), wg. danych szacunkowych, zaistniało: 

•   116 wypadków drogowych (o 41 mniej niż w lipcu 2010r.), w wyniku których:

-       19 osób poniosło śmierć (o 13 mniej), a

-       201 osób doznało obrażenia ciała (o 30 mniej).

•     2401 kolizji drogowych (mniej o 382).       

Informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (plik PDF).