SIERPIEŃ 2011 - 2011 - Wydział Ruchu Drogowego KSP

SIERPIEŃ 2011

Data publikacji 20.09.2011

W sierpniu 2011 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 75 wypadków drogowych (tj. o 17 mniej niż w sierpniu 2010 r.), w wyniku których: 4 osoby poniosły śmierć (mniej o 4), a 91 osób doznało obrażenia ciała (mniej o 9); oraz 1290 kolizji drogowych (mniej o 490).

Według wstępnych danych szacunkowych, w sierpniu 2011 roku na terenie Polski odnotowano:

            •   3764 wypadki drogowe (o 336 mniej niż w sierpniu 2010r.), w wyniku których:

-       415 osób poniosło śmierć (mniej o 56), a

-       4676 osób doznało obrażenia ciała (mniej o 706).

 

W tym samym okresie czasu na terenie garnizonu stołecznego (Warszawa i ościenne powiaty), wg. danych szacunkowych, zaistniało: 

•   178 wypadków drogowych (o 57 mniej niż w sierpniu 2010r.), w wyniku których:

-       14 osób poniosło śmierć (o 16 mniej), a

-       223 osoby doznały obrażenia ciała (o 58 mniej).

•     2292 kolizje drogowe (mniej o 487).        

Informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (plik PDF).