PAŹDZIERNIK 2011 - 2011 - Wydział Ruchu Drogowego KSP

PAŹDZIERNIK 2011

Data publikacji 30.11.2011

W październiku 2011 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 96 wypadków drogowych (tj. o 16 mniej niż w październiku 2010 r.), w wyniku których: 5 osób poniosło śmierć (mniej o 4), a 116 osób doznało obrażenia ciała (mniej o 7); oraz 1500 kolizji drogowych (mniej o 839).

Według wstępnych danych szacunkowych, w październiku 2011 roku na terenie Polski odnotowano:

            •   3717 wypadków drogowych (o 43 więcej niż w październiku 2010r.), w wyniku których:

-       413 osób poniosło śmierć (mniej o 39), a

-       4470 osób doznało obrażenia ciała (więcej o 59).

 

W tym samym okresie czasu na terenie garnizonu stołecznego (Warszawa i ościenne powiaty), wg. danych szacunkowych, zaistniały: 

•   224 wypadki drogowe (o 15 mniej niż w październiku 2010r.), w wyniku których:

-       27 osób poniosło śmierć (o 9 mniej), a

-       256 osób doznało obrażenia ciała (o 2 więcej).

•     2579 kolizji drogowych (mniej o 907).          

Informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (pobierz plik PDF).