LISTOPAD 2011 - 2011 - Wydział Ruchu Drogowego KSP

LISTOPAD 2011

Data publikacji 21.12.2011

W listopadzie 2011 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 65 wypadków drogowych (tj. o 36 mniej niż w listopadzie 2010 r.), w wyniku których: 1 osoba poniosła śmierć (mniej o 3), a 72 osoby doznały obrażenia ciała (mniej o 42); oraz 1280 kolizji drogowych (mniej o 893).

Według wstępnych danych szacunkowych, w listopadzie 2011 roku na terenie Polski odnotowano:

            •   3021 wypadków drogowych (o 804 mniej niż w listopadzie 2010r.), w wyniku których:

-       318 osób poniosło śmierć (mniej o 140), a

-       3662 osoby doznały obrażenia ciała (mniej o 777).

 

W tym samym okresie czasu na terenie garnizonu stołecznego (Warszawa i ościenne powiaty), wg. danych szacunkowych, zaistniało: 

•   161 wypadków drogowych (o 58 mniej niż w listopadzie 2010r.), w wyniku których:

-       13 osób poniosło śmierć (o 2 mniej), a

-       196 osób doznało obrażenia ciała (o 52 mniej).

•     2123 kolizje drogowe (mniej o 1075).           

Informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (pobierz plik PDF).