MARZEC 2012 - 2012 - Wydział Ruchu Drogowego KSP

MARZEC 2012

Data publikacji 19.04.2012

W marcu 2012 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 58 wypadków drogowych (tj. o 34 mniej niż w marcu 2011 r.), w wyniku których: 4 osoby poniosły śmierć (tyle samo co w marcu 2011 r.), a 59 osób doznało obrażenia ciała (mniej o 61); oraz 1350 kolizji drogowych (mniej o 416).

Według wstępnych danych szacunkowych, w marcu 2012 roku na terenie Polski odnotowano:

            •   2503 wypadki drogowe (o 95 mniej niż w marcu 2011r.), w wyniku których:

-       265 osób poniosło śmierć (więcej o 18), a

-       3159 osób doznało obrażenia ciała (mniej o 16).

 

W tym samym okresie czasu na terenie garnizonu stołecznego (Warszawa i ościenne powiaty), wg. danych szacunkowych, zaistniało: 

•   126 wypadków drogowych (o 39 mniej niż w marcu 2011r.), w wyniku których:

-       9 osób poniosło śmierć (o 6 mniej), a

-       138 osób doznało obrażenia ciała (o 66 mniej).

•     2189 kolizji drogowych (mniej o 585).               

Informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (pobierz plik PDF).