SIERPIEŃ 2012 - 2012 - Wydział Ruchu Drogowego KSP

SIERPIEŃ 2012

Data publikacji 02.10.2012

W sierpniu 2012 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 60 wypadków drogowych (o 20 mniej niż w sierpniu 2011 r.), w wyniku których: 2 osoby poniosły śmierć (o 4 mniej), a 70 osób doznało obrażenia ciała (mniej o 29); oraz 1035 kolizji drogowych (mniej o 511).

Według wstępnych danych szacunkowych, w sierpniu 2012 roku na terenie Polski odnotowano:

            •   3423 wypadki drogowe (o 454 mniej niż w sierpniu 2011r.), w wyniku których:

-       340 osób poniosło śmierć (mniej o 91), a

-       4275 osób doznało obrażenia ciała (mniej o 554).

 

W tym samym okresie czasu na terenie garnizonu stołecznego (Warszawa i ościenne powiaty), wg. danych szacunkowych, zaistniało: 

•   149 wypadków drogowych (o 33 mniej niż w sierpniu 2011r.), w wyniku których:

-       11 osób poniosło śmierć (o 5 mniej), a

-       188 osób doznało obrażenia ciała (o 41 mniej).

•     1853 kolizje drogowe (mniej o 654).                    

Informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (pobierz plik PDF).