PAŹDZIERNIK 2012 - 2012 - Wydział Ruchu Drogowego KSP

PAŹDZIERNIK 2012

Data publikacji 21.11.2012

W październiku 2012 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 129 wypadków drogowych (o 40 więcej niż w październiku 2011 r.), w wyniku których: 4 osoby poniosły śmierć (o 2 mniej), a 159 osób doznało obrażenia ciała (więcej o 49); oraz 1477 kolizji drogowych (mniej o 500).

Według wstępnych danych szacunkowych, w październiku 2012 roku na terenie Polski odnotowano:

            •   3660 wypadków drogowych (o 143 mniej niż w październiku 2011r.), w wyniku których:

-       355 osób poniosło śmierć (mniej o 63), a

-       4394 osoby doznały obrażenia ciała (mniej o 214).

 

W tym samym okresie czasu na terenie garnizonu stołecznego (Warszawa i ościenne powiaty), wg. danych szacunkowych, zaistniało: 

•   228 wypadków drogowych (o 11 więcej niż w październiku 2011r.), w wyniku których:

-       14 osób poniosło śmierć (o 13 mniej), a

-       275 osób doznało obrażenia ciała (o 21 więcej).

•     2224 kolizje drogowe (mniej o 799).                     

Informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (pobierz plik PDF).