LISTOPAD 2012 - 2012 - Wydział Ruchu Drogowego KSP

LISTOPAD 2012

Data publikacji 19.12.2012

W listopadzie 2012 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 105 wypadków drogowych (o 38 więcej niż w listopadzie 2011 r.), w wyniku których: 6 osób poniosło śmierć (o 3 więcej), a 121 osób doznało obrażenia ciała (więcej o 45); oraz 1326 kolizji drogowych (mniej o 352).

Według wstępnych danych szacunkowych, w listopadzie 2012 roku na terenie Polski odnotowano:

            •   3020 wypadków drogowych (o 78 mniej niż w listopadzie 2011r.), w wyniku których:

-       336 osób poniosło śmierć (więcej o 6), a

-       3561osób doznało obrażenia ciała (mniej o 203).

 

W tym samym okresie czasu na terenie garnizonu stołecznego (Warszawa i ościenne powiaty), wg. danych szacunkowych, zaistniało: 

•   188 wypadków drogowych (o 28 więcej niż w listopadzie 2011r.), w wyniku których:

-       15 osób poniosło śmierć (tyle samo co w ub.r.), a

-       225 osób doznało obrażenia ciała (o 29 więcej).

•     2189 kolizji drogowych (mniej o 304).                      

Informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (pobierz plik PDF).