MARZEC 2013 - 2013 - Wydział Ruchu Drogowego KSP

MARZEC 2013

Data publikacji 29.04.2013

W marcu 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 79 wypadków drogowych (tj. o 17 więcej niż w marcu 2012 r.), w wyniku których: 2 osoby poniosły śmierć (mniej o 2), a 90 osób doznało obrażenia ciała (więcej o 26); oraz 1454 kolizji drogowych (mniej o 227).

Według wstępnych danych szacunkowych, w marcu 2013 roku na terenie Polski odnotowano:

• 2129 wypadków drogowych (o 450 mniej niż w marcu 2012 r.), w wyniku których:

- 184 osoby poniosły śmierć (mniej o 89), a

- 2687 osób doznało obrażenia ciała (mniej o 567).

 

W tym samym okresie czasu na terenie garnizonu stołecznego (Warszawa i ościenne powiaty), wg. danych szacunkowych, zaistniało:

• 125 wypadków drogowych (o 3 mniej niż w marcu 2012 r.), w wyniku których:

- 8 osób poniosło śmierć (o 1 mniej), a

- 154 osoby doznały obrażenia ciała (o 10 więcej).

• 2469 kolizji drogowych (mniej o 34).