KWIECIEŃ 2013 - 2013 - Wydział Ruchu Drogowego KSP

KWIECIEŃ 2013

Data publikacji 21.05.2013

W kwietniu 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 88 wypadków drogowych (tj. o 19 więcej niż w kwietniu 2012 r.), w wyniku których: 4 osoby poniosły śmierć (mniej o 1), a 104 osoby doznały obrażenia ciała (więcej o 27); oraz 1249 kolizji drogowych (mniej o 368).

Według wstępnych danych szacunkowych, w kwietniu 2013 roku na terenie Polski odnotowano:

• 2277 wypadków drogowych (o 426 mniej niż w kwietniu 2012 r.), w wyniku których:

- 186 osób poniosło śmierć (mniej o 67), a

- 2758 osób doznało obrażenia ciała (mniej o 569).

 

W tym samym okresie czasu na terenie garnizonu stołecznego (Warszawa i ościenne powiaty), wg. danych szacunkowych, zaistniało:

• 149 wypadków drogowych (o 6 więcej niż w kwietniu 2012 r.), w wyniku których:

7 osób poniosło śmierć (o 9 mniej), a

- 178 osób doznało obrażenia ciała (o 14 więcej).

• 2026 kolizji drogowych (mniej o 398).