MAJ 2013 - 2013 - Wydział Ruchu Drogowego KSP

MAJ 2013

Data publikacji 05.07.2013

W maju 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 108 wypadków drogowych (tj. o 30 więcej niż w maju 2012 r.), w wyniku których: 6 osób poniosło śmierć (więcej o 2), a 112 osób doznało obrażenia ciała (więcej o 16); oraz 1404 kolizje drogowe (mniej o 224).

Według wstępnych danych szacunkowych, w maju 2013 roku na terenie Polski odnotowano:

• 3049 wypadków drogowych (o 292 mniej niż w maju 2012 r.), w wyniku których:

- 267 osób poniosło śmierć (mniej o 17), a

- 3688 osób doznało obrażenia ciała (mniej o 465).

 

W tym samym okresie czasu na terenie garnizonu stołecznego (Warszawa i ościenne powiaty), wg. danych szacunkowych, zaistniało:

• 189 wypadków drogowych (o 8 więcej niż w maju 2012 r.), w wyniku których:

20 osób poniosło śmierć (tyle samo co w ubr.), a

- 209 osób doznało obrażenia ciała (o 7 mniej).

• 2383 kolizje drogowe (mniej o 231).