LIPIEC 2013 - 2013 - Wydział Ruchu Drogowego KSP

LIPIEC 2013

Data publikacji 06.09.2013

W lipcu 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 111 wypadków drogowych (tj. o 41 więcej niż w lipcu 2012 r.), w wyniku których: 3 osoby poniosły śmierć (mniej o 3), a 119 osób doznało obrażenia ciała (więcej o 40); oraz 1377 kolizji drogowych (mniej o 30).

Według wstępnych danych szacunkowych, w lipcu 2013 roku na terenie Polski odnotowano:

• 3564 wypadki drogowe (o 20 mniej niż w lipcu 2012 r.), w wyniku których:

- 284 osoby poniosły śmierć (mniej o 25), a

- 4426 osób doznało obrażenia ciała (mniej o 193).

 

W tym samym okresie czasu na terenie garnizonu stołecznego (Warszawa i ościenne powiaty), wg. danych szacunkowych, zaistniały:

• 194 wypadki drogowe (o 21 więcej niż w lipcu 2012 r.), w wyniku których:

- 13 osób poniosło śmierć (mniej o 4), a

- 227 osób doznało obrażenia ciała (o 15 więcej).

• 2372 kolizje drogowe (więcej o 171).