SIERPIEŃ 2013 - 2013 - Wydział Ruchu Drogowego KSP

SIERPIEŃ 2013

Data publikacji 20.09.2013

W sierpniu 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 120 wypadków drogowych (tj. o 43 więcej niż w sierpniu 2012 r.), w wyniku których: 8 osób poniosło śmierć (więcej o 5), a 147 osób doznało obrażenia ciała (więcej o 60); oraz 1337 kolizji drogowych (więcej o 22).

Według wstępnych danych szacunkowych, w sierpniu 2013 roku na terenie Polski odnotowano:

• 3611 wypadków drogowych (o 104 więcej niż w sierpniu 2012 r.), w wyniku których:

- 355 osób poniosło śmierć (mniej o 1), a

- 4578 osób doznało obrażenia ciała (więcej o 158).

 

W tym samym okresie czasu na terenie garnizonu stołecznego (Warszawa i ościenne powiaty), wg. danych szacunkowych, zaistniały:

• 194 wypadki drogowe (o 31 więcej niż w sierpniu 2012 r.), w wyniku których:

- 17 osób poniosło śmierć (więcej o 5), a

- 241 osób doznało obrażenia ciała (o 42 więcej).

• 2245 kolizji drogowych (więcej o 168).