PAŹDZIERNIK 2013 - 2013 - Wydział Ruchu Drogowego KSP

PAŹDZIERNIK 2013

Data publikacji 25.11.2013

W październiku 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 135 wypadków drogowych (tj. o 16 więcej niż w październiku 2012 r.), w wyniku których: 7 osób poniosło śmierć (więcej o 2), a 157 osób doznało obrażenia ciała (więcej o 19); oraz 1633 kolizje drogowe (mniej o 242).

Według wstępnych danych szacunkowych, w październiku 2013 roku na terenie Polski odnotowano:

• 3591 wypadków drogowych (o 140 mniej niż w październiku 2012 r.), w wyniku których:

- 373 osoby poniosły śmierć (mniej o 8), a

- 4292 osoby doznały obrażenia ciała (mniej o 174).

 

W tym samym okresie czasu na terenie garnizonu stołecznego (Warszawa i ościenne powiaty), wg. danych szacunkowych, zaistniały:

• 233 wypadki drogowe (o 10 więcej niż w październiku 2012 r.), w wyniku których:

- 23 osoby poniosły śmierć (więcej o 8), a

- 274 osoby doznały obrażenia ciała (o 14 więcej).

• 2727 kolizji drogowych (mniej o 143).