LISTOPAD 2013 - 2013 - Wydział Ruchu Drogowego KSP

LISTOPAD 2013

Data publikacji 16.12.2013

W listopadzie 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 119 wypadków drogowych (tj. o 34 więcej niż w listopadzie 2012 r.), w wyniku których: 9 osób poniosło śmierć (tyle samo co w ubiegłym roku), a 130 osób doznało obrażenia ciała (więcej o 35); oraz 1460 kolizji drogowych (mniej o 238).

Według wstępnych danych szacunkowych, w listopadzie 2013 roku na terenie Polski odnotowano:

• 2989 wypadków drogowych (o 78 mniej niż w listopadzie 2012 r.), w wyniku których:

- 293 osoby poniosły śmierć (mniej o 66), a

- 3595 osób doznało obrażenia ciała (mniej o 37).

 

W tym samym okresie czasu na terenie garnizonu stołecznego (Warszawa i ościenne powiaty), wg. danych szacunkowych, zaistniało:

• 212 wypadków drogowych (o 47 więcej niż w listopadzie 2012 r.), w wyniku których:

- 23 osoby poniosły śmierć (więcej o 4), a

- 243 osoby doznały obrażenia ciała (o 48 więcej).

• 2407 kolizji drogowych (mniej o 133).