MARZEC 2014 - 2014 - Wydział Ruchu Drogowego KSP

MARZEC 2014

Data publikacji 17.04.2014

W marcu 2014 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 87 wypadków drogowych (tj. o 14 więcej niż w marcu 2013 r.), w wyniku których: 3 osoby poniosły śmierć (tyle samo co w ub.r.), a 108 osób doznało obrażenia ciała (więcej o 28); oraz 1480 kolizji drogowych (mniej o 357).

Według wstępnych danych szacunkowych, w marcu 2014 roku na terenie Polski odnotowano:

• 2464 wypadki drogowe (o 294 więcej niż w marcu 2013 r.), w wyniku których:

212 osób poniosło śmierć (więcej o 22), a

2944 osoby doznały obrażenia ciała (więcej o 197).

 

W tym samym okresie czasu na terenie garnizonu stołecznego (Warszawa i ościenne powiaty), wg. danych szacunkowych, zaistniało:

• 149 wypadków drogowych (o 28 więcej niż w marcu 2013 r.), w wyniku których:

10 osób poniosło śmierć (o 1 więcej), a

174 osoby doznały obrażenia ciała (o 28 więcej).

• 2332 kolizje drogowe (mniej o 496).