KWIECIEŃ 2014 - 2014 - Wydział Ruchu Drogowego KSP

KWIECIEŃ 2014

Data publikacji 23.05.2014

W kwietniu 2014 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 91 wypadków drogowych (tj. o 19 więcej niż w kwietniu 2013 r.), w wyniku których: 5 osób poniosło śmierć (więcej o 1), a 102 osoby doznały obrażenia ciała (więcej o 16); oraz 1665 kolizji drogowych (więcej o 40).

Według wstępnych danych szacunkowych, w kwietniu 2014 roku na terenie Polski odnotowano:

• 2646 wypadków drogowych (o 329 więcej niż w kwietniu 2013 r.), w wyniku których:

221 osób poniosło śmierć (więcej o 21), a

3228 osób doznało obrażenia ciała (więcej o 366).

 

W tym samym okresie czasu na terenie garnizonu stołecznego (Warszawa i ościenne powiaty), wg. danych szacunkowych, zaistniało:

• 175 wypadków drogowych (o 42 więcej niż w kwietniu 2013 r.), w wyniku których:

15 osób poniosło śmierć (o 8 więcej), a

214 osób doznało obrażenia ciała (o 52 więcej).

• 2600 kolizji drogowych (więcej o 115).