MAJ 2014 - 2014 - Wydział Ruchu Drogowego KSP

MAJ 2014

Data publikacji 23.06.2014

W maju 2014 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 113 wypadków drogowych (tj. o 28 więcej niż w maju 2013 r.), w wyniku których: 3 osoby poniosły śmierć (mniej o 3), a 145 osób doznało obrażenia ciała (więcej o 51); oraz 1507 kolizji drogowych (mniej o 330).

Według wstępnych danych szacunkowych, w maju 2014 roku na terenie Polski odnotowano:

• 2961 wypadków drogowych (o 145 mniej niż w maju 2013 r.), w wyniku których:

238 osób poniosło śmierć (mniej o 50), a

3654 osoby doznały obrażenia ciała (mniej o 145).

 

W tym samym okresie czasu na terenie garnizonu stołecznego (Warszawa i ościenne powiaty), wg. danych szacunkowych, zaistniały:

• 182 wypadki drogowe (o 18 więcej niż w maju 2013 r.), w wyniku których:

10 osób poniosło śmierć (o 10 mniej), a

242 osoby doznały obrażenia ciała (o 52 więcej).

• 2488 kolizji drogowych (mniej o 321).