CZERWIEC 2014 - 2014 - Wydział Ruchu Drogowego KSP

CZERWIEC 2014

Data publikacji 17.07.2014

W czerwcu 2014 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 109 wypadków drogowych (tj. o 3 mniej niż w czerwcu 2013 r.), w wyniku których: 5 osób poniosło śmierć (mniej o 2), a 128 osób doznało obrażenia ciała (więcej o 7); oraz 1450 kolizji drogowych (mniej o 462).

Według wstępnych danych szacunkowych, w czerwcu 2014 roku na terenie Polski odnotowano:

• 3229 wypadków drogowych (o 147 mniej niż w czerwcu 2013 r.), w wyniku których:

264 osoby poniosły śmierć (mniej o 13), a

3949 osób doznało obrażenia ciała (mniej o 238).

 

W tym samym okresie czasu na terenie garnizonu stołecznego (Warszawa i ościenne powiaty), wg. danych szacunkowych, zaistniało:

• 212 wypadków drogowych (o 13 więcej niż w czerwcu 2013 r.), w wyniku których:

14 osób poniosło śmierć (o 4 mniej), a

243 osoby doznały obrażenia ciała (o 18 więcej).

• 2430 kolizji drogowych (mniej o 511).