LIPIEC 2014 - 2014 - Wydział Ruchu Drogowego KSP

LIPIEC 2014

Data publikacji 20.08.2014

W lipcu 2014 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 82 wypadki drogowe (tj. o 23 mniej niż w lipcu 2013 r.), w wyniku których: 4 osoby poniosły śmierć (mniej o 1), a 90 osób doznało obrażenia ciała (mniej o 19); oraz 1398 kolizji drogowych (mniej o 290).

Według wstępnych danych szacunkowych, w lipcu 2014 roku na terenie Polski odnotowano:

• 3328 wypadków drogowych (o 319 mniej niż w lipcu 2013 r.), w wyniku których:

270 osób poniosło śmierć (mniej o 35), a

4199 osób doznało obrażenia ciała (mniej o 365).

 

W tym samym okresie czasu na terenie garnizonu stołecznego (Warszawa i ościenne powiaty), wg. danych szacunkowych, zaistniało:

• 165 wypadków drogowych (o 18 mniej niż w lipcu 2013 r.), w wyniku których:

22 osoby poniosły śmierć (o 7 więcej), a

207 osób doznało obrażenia ciała (o 4 mniej).

• 2342 kolizje drogowe (mniej o 335).