LISTOPAD 2014 - 2014 - Wydział Ruchu Drogowego KSP

LISTOPAD 2014

Data publikacji 15.12.2014

W listopadzie 2014 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 84 wypadki drogowe (tj. o 32 mniej niż w listopadzie 2013 r.), w wyniku których: 10 osób poniosło śmierć (mniej o 1), a 89 osób doznało obrażenia ciała (mniej o 32); oraz 1690 kolizji drogowych (mniej o 236).

Według wstępnych danych szacunkowych, w listopadzie 2014 roku na terenie Polski odnotowano:

• 2588 wypadków drogowych (o 480 mniej niż w listopadzie 2013 r.), w wyniku których:

269 osób poniosło śmierć (mniej o 37), a

3005 osób doznało obrażenia ciała (mniej o 679).

 

W tym samym okresie czasu na terenie garnizonu stołecznego (Warszawa i ościenne powiaty), wg. danych szacunkowych, zaistniały:

• 162 wypadki drogowe (o 48 mniej niż w listopadzie 2013 r.), w wyniku których:

22 osoby poniosły śmierć (o 2 mniej), a

180 osób doznało obrażenia ciała (o 58 mniej).

• 2655 kolizji drogowych (mniej o 200).