SIERPIEŃ 2015 - 2015 - Wydział Ruchu Drogowego KSP

SIERPIEŃ 2015

Data publikacji 25.09.2015

W sierpniu 2015 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 108 wypadków drogowych (tj. o 29 więcej niż w sierpniu 2014 r.), w wyniku których: 2 osoby poniosły śmierć (mniej o 4), a 122 osoby doznały obrażenia ciała (więcej o 28); oraz 1314 kolizji drogowych (mniej o 300).

Według wstępnych danych szacunkowych, w sierpniu 2015 roku na terenie Polski odnotowano:

• 3 226 wypadków drogowych (o 28 mniej niż w sierpniu 2014 r.), w wyniku których:

257 osób poniosło śmierć (mniej o 36), a

4 014 osób doznało obrażenia ciała (mniej o 128).

 

W tym samym okresie czasu na terenie garnizonu stołecznego (Warszawa i ościenne powiaty), wg. danych szacunkowych, zaistniało:

• 178 wypadków drogowych (o 14 więcej niż w sierpniu 2014 r.), w wyniku których:

10 osób poniosło śmierć (o 8 mniej), a

214 osób doznało obrażenia ciała (o 26 więcej).

• 2 295 kolizji drogowych (mniej o 237).

Informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (pobierz plik PDF).