LUTY 2016 - 2016 - Wydział Ruchu Drogowego KSP

LUTY 2016

W lutym 2016 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 78 wypadków drogowych (tj. o 21 więcej niż w lutym 2015 r.), w wyniku których: 5 osób poniosło śmierć (więcej o 2), a 85 osób doznało obrażenia ciała (więcej o 16); oraz 1610 kolizji drogowych (mniej o 138).

Według wstępnych danych szacunkowych, w lutym 2016 roku na terenie Polski odnotowano:

• 2 092 wypadki drogowe (o 108 więcej niż w lutym 2015 r.), w wyniku których:

181 osób poniosło śmierć (mniej o 11), a

2 518 osób doznało obrażenia ciała (więcej o 67).

 

W tym samym okresie czasu na terenie garnizonu stołecznego (Warszawa i ościenne powiaty), wg. danych szacunkowych, zaistniały:

• 143 wypadki drogowe (o 45 więcej niż w lutym 2015 r.), w wyniku których:

12 osób poniosło śmierć (tyle samo co  ub.r.), a

160 osób doznało obrażenia ciała (o 48 więcej).

• 2 555 kolizji drogowych (mniej o 110).

Informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (pobierz plik PDF).