MARZEC 2016 - 2016 - Wydział Ruchu Drogowego KSP

MARZEC 2016

W marcu 2016 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 79 wypadków drogowych (tj. o 2 więcej niż w marcu 2015 r.), w wyniku których: 4 osoby poniosły śmierć (więcej o 1), a 93 osoby doznały obrażenia ciała (więcej o 9); oraz 1879 kolizji drogowych (mniej o 310).

Według wstępnych danych szacunkowych, w marcu 2016 roku na terenie Polski odnotowano:

• 2 105 wypadków drogowych (o 380 mniej niż w marcu  2015 r.), w wyniku których:

205 osób poniosło śmierć (mniej o 28), a

2 672 osoby doznały obrażenia ciała (mniej o 288).

 

W tym samym okresie czasu na terenie garnizonu stołecznego (Warszawa i ościenne powiaty), wg. danych szacunkowych, zaistniało:

• 136 wypadków drogowych (o 18 mniej niż w marcu 2015 r.), w wyniku których:

10 osób poniosło śmierć (mniej o 2), a

171 osób doznało obrażenia ciała (o 6 więcej).

• 2 771 kolizji drogowych (mniej o 506).

Informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (pobierz plik PDF).