MAJ 2016 - 2016 - Wydział Ruchu Drogowego KSP

MAJ 2016

W maju 2016 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 151 wypadków drogowych (tj. o 65 więcej niż w maju 2015 r.), w wyniku których: 3 osoby poniosły śmierć (tyle samo co w ub.r.), a 183 osoby doznały obrażenia ciała (więcej o 84); oraz 1811 kolizji drogowych (mniej o 230).

Według wstępnych danych szacunkowych, w maju 2016 roku na terenie Polski odnotowano:

• 3 132 wypadki drogowe (o 466 więcej niż w maju  2015 r.), w wyniku których:

235 osób poniosło śmierć (więcej o 34), a

- 3 836 osób doznało obrażenia ciała (więcej o 548).

 

W tym samym okresie czasu na terenie garnizonu stołecznego (Warszawa i ościenne powiaty), wg. danych szacunkowych, zaistniało:

• 226 wypadków drogowych (o 68 więcej niż w maju 2015 r.), w wyniku których:

6 osób poniosło śmierć (mniej o 9), a

280 osób doznało obrażenia ciała (o 91 więcej).

• 3 102 kolizje drogowe (mniej o 9).

Informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (pobierz plik PDF).