LIPIEC 2016 - 2016 - Wydział Ruchu Drogowego KSP

LIPIEC 2016

W lipcu 2016 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 110 wypadków drogowych (tj. o 46 więcej niż w lipcu 2015 r.), w wyniku których: 5 osób poniosło śmierć (mtyle samo co w ub. r.), a 121 osób doznało obrażenia ciała (więcej o 42).

Według wstępnych danych szacunkowych, w lipcu 2016 roku na terenie Polski doszło do:

• 3 304 wypadków drogowych (o 274 więcej niż w lipcu 2015 r.), w wyniku których:

245 osób poniosło śmierć (mniej o 21), a

4 195 osób doznało obrażenia ciała (więcej o 366).

 

W tym samym okresie czasu na terenie garnizonu stołecznego (Warszawa i ościenne powiaty), wg. danych szacunkowych, zaistniały:

• 174 wypadki drogowe (o 47 więcej niż w lipcu 2015 r.), w wyniku których:

13 osób poniosło śmierć (mniej o 3), a

193 osoby doznały obrażenia ciała (o 39 więcej).

• 2 561 kolizji drogowych (mniej o 61).

Informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (pobierz plik PDF).